www.srisamronglandcoop.com

 

31  มีนาคม 2561

 5,556 คน
 

         

 สามัญ 369,464,780  บาท  

สมทบ    68,849,980  บาท
 
เงินฝากออมทรัพย์   ร้อยละ2.5
เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ ร้อยละ2.5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.5
 
 สมาชิกชั้น 3          ร้อยละ 10
 สมาชิกชั้น  2          ร้อยละ   9 
 สมาชิกชั้น  1          ร้อยละ 8
 สมาชิกชั้นพิเศษ        ร้อยละ 7
 
 
   สารบัญสหกรณ์
   แผนกลยุทธ์สหกรณ์
   ระเบียบและข้อบังคับ
   อัตราดอกเบี้ย
   โครงสร้างสหกรณ์
   กิจกรรมเพื่อสังคม
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ "สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด" 

 

 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่สหกรณ์ของเราด้วยความยินดียิ่ง สหกรณ์ ฯ ของเรามีปั๊มน้ำมันที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการที่ดี และร้านขายสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงร้านขายปุ๋ย และเคมีเกษตร ซึ่งคัดสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพมาไว้บริการสำหรับทุกท่าน ไว้บริการสมาชิกทุกท่าน อย่าลืมแวะมาใช้บริการของสหกรณ์

รายการสหกรณ์ยุคใหม่ฯ ตอน สหกรณ์นิคมศรีสำโรง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

   ข่าวสารจากสหกรณ์

ภาพอดีตของสหกรณ์ถึงปัจจุบันภาพปัจจุบันของสหกรณ์สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด ได้โอนมาจากสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด และได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2526  และเร่ิมดำเนินการเมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2526 โดยมีนายอัมพร กันนิยม เป็นประธาน ในวันจดทะเบียนมีสมาชิกจำนวน 586 คน
ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 109 หมู่ 11 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

   กิจกรรมเพื่อสังคม

 

 

สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด 

จัดงานรดน้ำดำหัวสมาชิกผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งมอบของขวัญของที่ระลึกให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน

 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สหกรณ์นิคมศรีสำโร จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินประจำปี 2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556

 


 

ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการรวมทั้งสมาชิกร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ณ วัดบ้านไร่ วัดนิคม อ.ศรีสำโรง และวัดปากน้ำ
.สวรรคโลก

 


สวัสดิการตามแผนกลยุทธ

สหกรณ์จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสมาชิกสหกรร์ตามแผนกลยุทธ์ที่สกรณ์

 


 

 

   กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
 
Online:  1
Visits:  57,505
Today:  33
PageView/Month:  744